omaya@live.dk   |   +45 26 24 44 92

KEMBO NASAKE

Hvad er Kembo Nasake?kembonasake

Kembo Nasake er en healings-metode, der i

virkeligheden er en samling af følgende 4 metoder:

 

Raku Kei – udviklet af Iris Ishikuro og Arthur Robertson,

Tera-Mai™ – udviklet af Kathleen Milner,

Ka­runa Reiki™ – udviklet af William Lee Rand og

Karuna Ki – udviklet af Vincent Amador.

 

Og hvorfor så en ny healings-metode?

Tera-Mai™, Ka­runa Reiki™ og Karuna Ki indeholder de samme symboler, og hvem har lyst til at gå på flere kurser, for at lære det samme? Tera-Mai og Karuna energierne er forskel­lige, ligesom indvielserne er forskellige. Derfor foregår kurset på den måde, at indvielserne foregår hver for sig, på den fore­skrevne måde og helt i overensstemmelsen med overførsels­linierne. Symbolerne læres så fælles for alle 4 retninger. Der er mudraer fra Raku Kei og specielle meditationer fra Karuna Ki.

 

Kembo betyder den ”Vise Moder” og her tænkes på Moder Jord, der er tæt forbundet til Tera-Mai™.

 

Nasake betyder aktiv medfølelse og det hedder på sanskrit Karuna, og er et begreb, der bruges meget både i hinduismen og buddhismen. Det dækker alle handlinger, som tjener til at mindske andres lidelser. Når enkeltpersoner oplever fuld oplysning (som fx Usuis “Satori” på bjerget Kurama-yama), fortæller de, at alle væsener er et – at alle er uløseligt forbundet med hverandre.

 

Det er derfor naturligt at have “aktiv medfølelse” med alle uanset hvem de er, fordi vi alle er et. Når vi hjælper andre og støtter deres healings-proces, har alle levende væsener glæde deraf. På grund af denne enhed med alle levende væsener, kan det derfor udledes, at Nasake ikke kun skal gives videre på grund af kærlighed til alt levende, men fordi det en logisk ting at gøre. På samme måde som du vil ønske at hele dine egne sår, på samme måde vil du også ønske at hele andres sår – være det sig mennesker, dyr eller planter.

 

Nasake er den fremdrivende kvalitet, som besiddes af alle de oplyste væsener, der arbejder for at slutte lidelser på jorden. De sender konstant ubegrænsede mængder af healings-energi og vejledning til os, men vi er ikke alle i stand til at modtage det eller forstå det. Idet du udvikler nasake i dig selv, hjælper du ikke kun andre, men i lige så høj grad dig selv. Du bygger videre på Usuis system af naturlig healing og spirituel udvikling og bliver selv mere modtagelig for den nasake, som sendes til dig fra oplyste væsener. På den måde bliver såvel din healing af andre, som healingen af dig selv, mere effektiv.

 

Ka­runa Reiki™ har et højere vibrationsniveau end det vi kender som ”Usui Shiki Ryōhō”. Den indeholder mere lys og åbner dig for et tættere samarbejde med alle oplyste væsener. Dette inkluderer de væsener, som er fysisk til stede såvel som de, der er til stede i ånden (guider, engle og opstegne mestre).

 

Tera-Mai har et lavere vibrationsniveau og forbinder dig til Moder Jords energier, så du til enhver tid bevarer jord­forbindelsen.

karunareiki