omaya@live.dk   |   +45 26 24 44 92

AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål,

må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig og begynde lige der.

 

Den, der ikke kan det, snyder sig selv,

når han tror, han kan hjælpe.

 

For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere end han gør,

men først og fremmest forstå, hvad han forstår.

 

Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere.

 

Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan,

så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig,

og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre

i stedet for at hjælpe.

 

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed overfor den,

jeg vil hjælpe,

og dermed må jeg forstå at dette med at hjælpe,

ikke er at herske,

men at ville tjene.

 

Kan jeg ikke forstå dette, så kan jeg heller ikke hjælpe.

 

Søren Kierkegaard