omaya@live.dk   |   +45 26 24 44 92

DOMINANSPROFIL

OVERLEVELSE OG DOMINANSMØNSTRE

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor du oplever verden anderledes end andre?

Vi er alle enestående væsener og det, der er med til at gøre os enestående, er den måde vores hjerne, hånd, øje, øre og fod er forbundet på.

Vores dominansmønster afgør,

  • hvordan vi reagerer under stress
  • hvordan vi opfatter verden omkring os
  • hvordan vi føler om os selv og andre.

hjernenNår vi forstår, hvorfor vi ser verden på forskellig vis, giver det os evnen til at værdsætte mangfoldigheden i den menneskelige natur.

Fordi vi alle samme er unikke, har vi en tendens til at vurdere vores egen selvopfattelse i lyset af samfundets normer, vurderinger fra skolen og i, hvordan andre tror, vi skulle være.

I den vestlige kultur er der fokus på sproglig/ matematisk intelligens, som giver sig udslag i en rolig –  altid lykkelig og givende logisk natur, – en, som er er god til at lytte og taler med stor visdom og får kredit for at være god i konkurrencen på arbejdsmarkedet.

Derfor dømmer vi os selv ud fra denne model og oplever så, at vi ikke slår til.

Det er på tide at nå til en forståelse for, at alle er unikke og derpå åbne op for at se både os selv og vores medmennesker ud fra dette perspektiv.

foster%209%20uger

DOMINANSMØNSTRE

I 9. fosteruge udvikler vi mororefleksen, som er det lille barns overlevelsesrefleks. Denne overlevelsesrefleks får det lille barn til at reagere ved høje lyde eller når de bliver udfordret af tyngdekraften, så kaster det armene stift op og skriger for så at trække hele kroppen sammen for at finde beskyttelse. Derved skræmmer det en uvedkommende væk og råber om hjælp.

Samtidigt udvikler vi vores dominansmønster, så vi ikke behøver at tænke eller ræsonnere ved fare. Vi behøver bare at handle pr refleks ved fare.

Skal vi bevæge os fremad, gør vi det med den dominante fod. Få nogen til at skubbe dig i ryggen, når du mindst venter det, og læg mærke til, hvilken fod du går frem på. Det er den dominante fod.

Den dominante hånd får os til at slå ud for at beskytte os, og det er gerne den, vi udvikler til at bruge mest.

Vi har et dominant øje. Form et vindue af dine hænder. Kig derefter på en genstand gennem trekanten med strakte arme. Luk det ene øje. Bliver genstanden stadig indenfor dit synsfelt? Uden hverken at bevæge hverken hånd eller hoved åbner du det andet øje og lukker det første. Bliver genstanden i dit synsfelt eller mister du synet af det? Det øje, som fastholder genstanden, er dit styrende øje.

Vi har et styrende eller dominant øre. Høresansen er vores mest udviklede sans ved fødslen, og derfor bruger vi den til at styre vores omgivelser. Når vi lægger en baby med ansigtet nedad på et tæppe, vil den dreje dens dominante øre opad for at lytte efter farer.

Gå uden at tænke hen mod døren og læg øret til, som om du skulle høre gennem den. Det er dit dominante øre.

somatosensory20homunculus

Under stress vil den ikke-dominante hjernehalvdel lukke ned med 75-85% af sin kapacitet, således at den hånd, fod, øje eller øre, som den kontrollerer vil få nedsat funktion.

Frontallapperne, som er involveret i planlægning, kreativitet, højt abstraktionsniveau og rummer dybere følelser som kærlighed, empati og indføling lukker ned.

Du kan kun komme i kontakt med de dele af hjernen, som er involveret i overlevelse og reaktioner på fare. Altså de styrende funktioner, som er i modsat side af din dominante hjernehalvdel-

Disse mønstre bliver også dem, der bestemmer, hvordan vi indlærer og møder verden på gennem hele vores liv, selvom vi undervejs lærer at kompensere eller endog stoppe overlevelsesrefleksen.

Vi kan arbejde på at blive integrerede og bruge vores hjerne optimalt, men det kræver et vist kendskab til vores dominansmønster og en tillid til, at vi gennem kroppens fysiske øvelser kan ”tænde” vores ikke dominante hjernehalvdel, og således arbejde bevidst med begge hjernehalvdele.

Muskeltesten blev udviklet af Dr Goerg Goodheart i 1964 og bygger på vores forståelse af hjernens samarbejde med musklerne. Hjernen overvåger konstant hver muskelfiber og sene gennem den information, der kommer fra spindlesystemet eller golgi tene cellerne i musklerne. Denne feedforward/ feedback information går til det sensoriske cortex i neocortex og lader hjernen vide, hvordan spændingen er i hver muskel, og hvor den opholder sig i rummet.

homuncolus

Hjernen kan derpå afgøre, hvordan den ønsker at ændre på musklens spænding, så den kan udføre en bestemt opgave. Det sker sædvanligvis på det ubevidste plan.

Vi kan få adgang til kroppens informationssystem gennem dette højtudviklede feedforward/ feedback system ved at vælge en specifik intention og derpå muskelteste den.

Ved muskeltesten bliver musklen et redskab for ubevidste eller indbyggede mønstre, som er vanskelige at komme i kontakt med.

Intentionen bliver nøglefaktoren for input til spindlefibrene, der justerer sensibiliteten ligesom i en måler. Intentionen må nødvendigvis være den samme både hos tester og den testede, for at man kan stole på den. Se hvordan man tester under kinesiologi.

Få nu en anden til at teste din dominansprofil, så har du et sikkert billede af dit stressmønster.

…………………………………………………………………………………

MIN DOMINANSPROFIL

Kreativ / gestalt

Arbejder fra  helheden til detaljen     

Forståelse af sprog 

Billeder, følelser, betydning 

Rytme, anvendelse af dialekt 

Vurdering, bestemmelse

Flow og bevægelse

Intuition, vurdering

Søger ligheder

Fri i forhold til følelser

Foretrækker at tegne, bruge hænderne 

Spontan, flydende

Simultan tænkning

Orienteret mod nuet

Ikke så megen tidsfornemmelse

Orienteret mod mennesker 

 Logisk

Arbejder fra detaljen til helheden

Enhed i sproget

Syntaks, semantik

Bogstaver, skrive, stave

Tal

Færdigheder(sport, musik, kunst)

Analyse, logik

Søger forskelle

Kontrollerer følelser

Orienteret mod sprog

Planlagt, struktureret

Sekvens tænkning

Orienteret mod fremtiden

Bevidst om tid

Orienteret mod struktur                                                             

Højre                scan0003                       Venstre

                                                                                 

Under stress 

Mister evnen til at ræsonnere

Handler uden at tænke 

Føler sig overvældet

Har svært ved at udtrykke sig

Kan ikke huske detaljer    

Kan se ud til at være meget følelsesmæssig eller helt nede    

 Under stress

Prøver endnu hårdere

Uden resultater

Uden opfattelse af tingene

Uden glæde

Uden forståelse

Kan se ud til at være mekanisk anspændt og insensitiv

Alle informationer på disse sider er fra The dominent faktor af Carla Hannaford, PH. D

………………………………………………………………………….

Skriv denne side ud fra profilskema, så du kan farve din egen profil

 Her er to dominansprofiler, som du måske kan lære noget af:

Profil 1: Venstre hjerne, venstre øre – højre øje, hånd, ben

scan0006

Denne person vil lukke sin højre hjernehalvdel ned under stress.

Da funktionerne skifter over midterlinien vil hans/ hendes højre hånd (og dermed talen), højre ben ( dermed flugtmulighed) og højre øje ( ser dele) fungere. Hjernen kontrollerer følelserne, og det planlagte gennemføres.

Men personen vil ikke kunne høre de gode råd, der kommunikeres til ham /hende, for højre hjernehalvdel er lukket ned.

Profil 2: Højre hjerne, øje, hånd og ben – venstre øre

scan60003

Denne person vil lukke sin venstre hjerne halvdel ned under stress.

Da funktionerne skifter over midterlinien vil hans/ hendes højre hånd ( og dermed talen) højre ben ( og dermed flugten ) og højre øje (og dermed overblikket) lukke ned. Hjernen optages af følelser.

Denne person vil ikke kunne reagere ret meget, men sætte sig til at vente, til det er gået over. Til gengæld vil han/hun kunne høre, hvorfra faren kommer.

Profil 3:Højre hjerne – venstre hånd

Denne person vil altid have brug for at have noget i hånden.

Stof til eftertanke: Hånden er nødvendig for sproget. Børn med taleproblemer skal læse med hænderne, evt tegn til tale. De fleste børn i Specialundervisningen er højrehjernet, og de kan ikke tale, altså tror “vi”, at de er dumme, og så bliver de behandlet som dumme.

 

HVAD KAN DU GØRE

Det er virkelig så let at “tænde” sin hjerne,

så den arbejder med begge hjernehalvdele,

fordi vi lærer gennem kroppen

Du kan nu udvælge hvilke af øvelserne, der er omtalt under kino.øvelser på forsiden af hjemmesiden, som du har brug for at arbejde med – 

  • for at føle dig integreret
  • være i stand til at bruge begge hjernehalvdele
  • indlære bedre,
  • huske bedre,
  • have større empati,
  • mere energi til din dagligdag,
  • kunne foretage alle de valg, du skal tage i løbet af dagen, uden stress

eller du kan lave en VAK afbalancering:

DIT MÅL: Et positivt udsagn i nutid, i hvilket dit sind og din krop giver udtryk for, hvordan du ønsker at være eller hvad du kunne tænke dig skulle ske i dit liv.

Kort sagt:

___________________________________________________________________________

 
V Visuel:

scan0004

Tegn dovne ottetaller (uendelighedstegn)

Hold hovedet ligefrem, få en tommel til at tegne dovne 8 taller i luften, mens du langsomt følger den med øjnene. Følg derefter den anden tommel, mens du siger dit mål 3 gange. Til sidst sætter du begge hænder sammen og følger dem, mens du tegner dovne 8 taller, og du siger dit mål 3 gange. Vær sikker på, at du starter i midten og gå op og ud.

A Auditiv:  

scan0001

Fold dine ører ud fra top til bund, mens du siger dit mål 3 gange. Øremassage øger din hukommelse. De høje toner aktiverer alle vores muskler.

scan0002

Du kan også udføre elefant-øvelsen: Øre og arm bevæges sammen for at forankre evnen til at høre med kroppens balance og hukommelse.

K Kinæstetisk:

Lav krydsøvelser, mens du siger dit mål 3 gange.

scan0005